Skip to main content

For å bli utnevnt Gasellebedrift må man tilfredsstille en rekke kriterier:

  • Positivt samlet driftsresultat
  • Levert godkjent regnskap innenfor tidsfristen
  • Minimum dobling av omsetning over en 4 års periode
  • Første år med minimum en million i omsetning
  • Unngått negativ vekst i perioden
  • Selskapsform som aksjeselskap

Leave a Reply