Skip to main content

Design av nettside, grafisk arbeid og kampanjer for Afghanistankomiteen i Norge

Om Afghanistankomiteen

Afghanistankomiteen har gjennom 40 år jobbet for et fredelig og selvstendig Afghanistan. Gjennom prosjektene støttes det afghanske folket i utviklingen av et demokratisk og likestilt samfunn uten fattigdom, i tråd med FN’s bærekraftmål.

Prosjektet

Afghanistankomiteen tok kontakt med oss for å utvikle nye nettsider. De nye sidene er på norsk og engelsk, er knyttet opp mot medlemsregisteret, og utformet slik at det skal være enkelt å navigere på siden for god informasjonsflyt.

Tjenester

NETTSIDE | SEO | ANNONSERING | GRAFISK DESIGN

Trenger du også en ny nettside eller nettbutikk? Skriv til oss i chatten eller ta kontakt her.